ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๑๕ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพบปะและมอบแนวทางการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นวาระ ๓๖๕ วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย การพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔
โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผกก.สภ.น้ำเกลี้ยง สาธารณสุข ทางหลวงชนบทศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด
ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2