รับมอบหัวพันธุ์หอมแดงสะอาด จำนวน 480 กิโลกรัม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานรับมอบหัวพันธุ์หอมแดงสะอาด จำนวน 480 กิโลกรัม จากเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หอมแดง อำเภอราษีไศล ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการนี้ ได้มอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดเก็บรักษาและพิจารณาจัดสรรนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป
โดยมี นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ บ้านนายบวร สิมลา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หอมแดง ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2