ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน (Lumduan Sisaket

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลำดวนศรีสะเกษไนท์รัน (Lumduan Sisaket Night Run 2021) เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน
มี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมพิธีเปิด
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2