พิธีเปิดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี “สารทเดือนสิบ 985 ปี” ประจำปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี “สารทเดือนสิบ 985 ปี” ประจำปี 2565 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมประกอบด้วย
1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุ สามเณร จำนวน 10 รูป
2. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์
3. พิธีบวงสรวงเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
4. การประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์
5. การประกวดแส่วผ้า ทอผ้าพื้นเมือง
6. การประกวดเครื่องเซ่นไหว้ , การประกวดขบวนแห่สวยงาม
7. กิจกรรมสาธิตการทำข้าวต้มรูปแบบต่างๆ
8. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการจัดแสดง จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอำเภอขุขันธ์ จากนั้นร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม ความเมตตา ความอาทรซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งสังคมท้องถิ่นที่ยังคงสืบสานประเพณีอันดีงาม
โดยมี นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 6 นายอำเภอขุขันธ์ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองขุขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอ และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์เข้าร่วมงาน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2