ประชุมศูนย์บัญชาเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามสถานการณ์การอุทกภัย ไปยังอำเภอทุกอำเภอ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (ระบบ Zoom)

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามสถานการณ์การอุทกภัย ไปยังอำเภอทุกอำเภอ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (ระบบ Zoom) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
2. การคาดหมายสภาพอากาศห้วง 7 วันข้างหน้า
3. แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
4. รายงานสถานการณ์เส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบ
5. รายงานสถานการณ์ผลกระทบด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
6. แนวโน้มสถานการณ์เขตพื้นที่เศรษฐกิจ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์
7. สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยทับทัน , ลุ่มน้ำห้วยสำราญ , ลุ่มน้ำห้วยทา , ลุ่มน้ำห้วยขะยูง และลุ่มน้ำมูล
8. การบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ อุตุศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังเก่า)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2