ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน”

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน” ท้องที่อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอขุนหาญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ และจัดสัมมนาประเด็น “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน” ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดคณะกรรมาธิการการที่ดิน นำโดย นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานกรรมาธิการ นางผ่องศรี แซ่จึง รองประธานคณะกรรมการคนที่ 2 นายสมชาย ฝั่งชลจิตร รองประธานคณะกรรมการคนที่ 4 นายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกคณะกรรมาธิการ รวมถึง นายทวีศักดิ์ ทักษิณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (บัญชีรายชื่อ) นายธีระ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี สำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.1 ตลอดประชาชนในพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ อาทิ บ้านจะแวะ ภูติ๊กต๊อก ภูกระทุง -พนมปะโน บริเวณกิโลเมตร 9-13 เส้นทางช่องกระบาลกระไบ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้การจัดสัมมนายังคงปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2