พิธีเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย”

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” ซึ่งมีการจัดกิจกรรม พร้อมกันทั่วประเทศและถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบ Zoom ไปยังห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ศปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผจก.บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาศรีสะเกษ ผู้แทนศรีสะเกษกิจเจริญไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ถนนวันลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2