ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นหรือเฉพาะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมพิจารณางานปนะเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานประเพณีเฉพาะท้องถิ่นที่เคยประกาศแล้ว 414 ประเพณี และรายงานเพิ่มเติม 3 ประเพณี ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2