ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและถุงบุญเครื่องอุปโภคบริโภคของชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวมทั้งหมด 24 ชุด ให้แก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ จุดที่พักชั่วคราวบริเวณคุ้มหนองหมูชุมชนพันทาใหญ่ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2