เป็นประธานเปิดงาน และร่วมเสวนาในกิจกรรมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอก ส.ส.ท.

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมเสวนาในกิจกรรมพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอก ส.ส.ท. หัวข้อ นโยบายการขับเครื่อนสร้างความมั่นคงทางอาหารของตนศรีสะเกษ เวทีเสวนาในหัวข้อดังกล่าว มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตัวแทนภาคธุรกิจ ตัวแทนภาคประชาสังคม ตัวแทนเครือข่ายเกษตอินทรีย์ ตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ หน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยน ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินรายการโดย นางสาวมยุรี อัครบาล ผู้สื่อข่าว Thai PBS
โดยมีองค์กรร่วมจัด สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สภาพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษและเครือข่ายโคกหนองนาโมเดล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2