ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.45 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566
โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษทั้งหมด 6 ราย และคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด พิจารณาประกอบการคัดเลือก มีผลดังนี้
1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นางจงรักษ์ พลายงาม
2. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายเชิดชัย จิณะเเสน
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.ทสจ. ศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2