ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดศรีสะเกษ (ครู ข) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดศรีสะเกษ (ครู ข) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 600 คน ประกอบด้วย ตำรวจ ปลัดอำเภอ ปลัด อปท. บุคลากรสาธารณสุข กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. จาก 11 อำเภอ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ พยุห์ ขุนหาญ โนนคูน ปรางค์กู่ ศรีรัตนะ ไพรบึง เบญจลักษ์ น้ำเกลี้ยง ภูสิงห์ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2