ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวาระพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาเงินสนับสนุนค่าเหรียญรางวัลให้ แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ
2. เรื่องค่าใช้จ่ายในการเตรียมชุดกีฬาและชุดการแข่งขันให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ
3. การพิจารณาบริหารจัดการเสื้อกีฬา งบประมาณคงเหลือ และวัตถุมงคล
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.สนง.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กรรมการหอการค้าไทย ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2