ประชุม “Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม “Kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ที่ประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณบริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขนส่งจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์จำกัดสาขาศรีสะเกษร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2