ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นิติกรชำนาญการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดังกล่าว ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ห้องปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2