ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคงโดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคงโดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การลงพื้นที่ตรวจติดตามวันนี้เป็นของพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ โดยได้มี เสนอผลงานการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมกับรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอปัญหาและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มอบชุดตรวจยาเสพติดให้แก่พื้นที่เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านยาเสพติดด้วย
โดยมีนายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนเรือนจำจังหวัด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ผู้แทน ผกก.สภ.ปรางค์กู่ ร.พ.สต.กู่ หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และ ชรบ. ร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2