ประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (คสจ.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (คสจ.) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2