ประธานในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 “60 ปี คุณความดี มิลืมเลือน” โดยมีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ จำนวน 96 คน ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2