โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้านการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้านการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธาน
ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานหรือประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดความรู้ด้านการพิสูจน์สิทธิในที่ดินเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในที่ดินและนโยบายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ facebook เพจ. (สคทช.) https://fb.watch/fDyjDoLEV-/

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2