ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ : ด้านพืช สมุนไพร

วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ : ด้านพืช สมุนไพร กับศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บริษัทโอสถสภา จำกัด(มหาชน) บริษัทกุยลิ้มฮึ้ง จำกัด เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาการผลิตและการเชื่อมโยงตลาดพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้แทนจากบริษัทโอสถสภา จำกัด(มหาชน) ผู้แทนจากบริษัทกุยลิ้มฮึ้ง จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนำร่องทั้ง 3 จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2