ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ (ไทย-กัมพูชา)

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ (ไทย-กัมพูชา) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้พิจารณาให้จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมดำเนินงานภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชา สาขสาธารณสุข ระยะที่ 2 (2565-2567) โดยเป็นจังหวัดคู่ความร่วมมือไทย-กัมพูชา (จังหวัดศรีสะเกษ-จังหวัดอุดรมีชัย) ซึ่งจะมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมหลัก ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งระบบส่งต่อ และการพัฒนาโรงพยาบาลคู่มิตร เพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณสุขชายแดนไทย-กัมพูชาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หน.สนง.ปภ. จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี ผู้แทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายด่านศุลกากรช่องสงำ ผู้แทนหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ 1 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ ผู้แทนในอำเภอภูสิงห์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมน่ยแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2