ร่วมการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วม ไทย – กัมพูชา (Senior Official Meeting) และร่วมการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 (plenary Meeting)

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วม ไทย – กัมพูชา (Senior Official Meeting) และร่วมการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 (plenary Meeting) ในการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมไทย – กัมพูชา (Senior Official Meeting) โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทย เป็นประธานร่วมกับท่าน สัก เสทา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกัมพูชา
ในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 (plenary Meeting) โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย เป็นประธานร่วมกับสมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา
สำหรับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 (Senior Officials Meeting) โดยมีองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย อาทิ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยด้านราชอาณาจักรกัมพูชาหรือผู้แทน จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รวมทั้งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และประชุมร่วมกับฝ่ายกัมพูชาผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2