ประชุม คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศล ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2