ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโอว์ปังโกว์ ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ในประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ To Be Number One ณ บ้านโอปังโกว์ หมู่ที่ 6 ตไพรพัฒนา อำเภภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2