ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ To Be Number One ณ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา หมู่ที่ 3 และบ้านโอปังโกว์ หมู่ที่ 6 ตไพรพัฒนา อำเภภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2