พิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (สถานีบ่อทองคำ) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (สถานีบ่อทองคำ) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ ได้ก่อสร้างขึ้นตามแบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง (ขนาดเล็ก) ของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กระทรวงสาธารณสุข และตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงกำหนด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อันเป็น 1 ใน 10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และเพื่อให้มีระบบการจัดการสิ่งที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการรวมทั้งให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
โดยมี นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์ กำนันตำบลกระแชง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เข้าร่วมพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2