พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ที่จะพัฒนาเยาวชนที่เป็นยุวกาชาด ให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทันยุค ทันสมัย และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม โดยยึดมั่นความคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี และจิตอาสา เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
ในการนี้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ และตรวยเยี่ยมค่อยย่อยงานชุมนุมยุวกาชาด โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด นางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัด ว่าที่ร้อยโท วทิต สายสุข ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2