ร่วมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำ ปี 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำ ปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายการปกครองท้องที่) เป็นประธานตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ การคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขตมาแล้ว ประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกในระดับภาค สำหรับการตรวจประเมินผลงานคัดเลือกระดับภาคของจังหวัดศรีสะเกษในวันนี้เป็นการตรวจประเมินผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนายอำเภอขุขันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ จ่าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วม ณ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2