พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting)

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
สำนักงาน ก.พ.ร.โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 1 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้ สามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : กพร OPDC https://fb.watch/funYOJJvom/?mibextid=li3ck7
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2