เปิดการแข่งขัน “Sisaket Taekwondo E-san Championship 2022”

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Sisaket Taekwondo E-san Championship 2022”
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงาน กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 800 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่อสู้ ประเภทพุมเซ่ และ Speed Kick ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) 1 ใน 6 จังหวัดแรกของประเทศไทย และประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกีฬาพร้อมท่องเที่ยวชมเมืองศรีสะเกษ จับจ่ายใช้สอยของดีจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีชื่อเสียงอาทิเช่น สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ทั้งนี้ ในเวลา 17.30 -19.30 น. ได้มอบรางวัลให้นักกีฬาในประเภทบุคคลและประเภททีม
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผอ.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะครูผู้ฝึกสอน ทัพนักกีฬา ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2