ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ แนวแม่น้ำมูลและการระบายน้ำของเขื่อนหัวนา

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ แนวแม่น้ำมูลและการระบายน้ำของเขื่อนหัวนา
จากการตรวจติดตามพบว่าเขื่อนหัวนา มีระดับน้ำอยู่ที่ +113.78 ม.(รทก.) และมีปริมาณน้ำทั้งหมดอยู่ที่ 93.294 (ล้าน ลบ.ม.) 143.57% ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.17 เมตร ซึ่งปัจจุบันเขื่อนหัวนาได้ทำการแขวนประตูระบายน้ำทั้ง 14 บาน เพื่อเร่งการระบายน้ำ ท้ายเขื่อนยังคงระบายน้ำได้ดีอย่างต่อเนื่อง ณ เขื่อนหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2