ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” มีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 122 ราย
ในการนี้ได้มอบชุดกิ๊ฟเซทป้องกันโควิด-19 จำนวน 100 ชุด ให้ผู้บริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษนายอำเภอพยุห์ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2