ตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ำลำน้ำมูล ณ เขื่อนราษีไศล

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตรวจติดตามสถานการณ์การระบายน้ำลำน้ำมูล ณ เขื่อนราษีไศล ซึ่งการระบายน้ำยังคงไหลได้ต่อเนื่อง
จากการตรวจติดตามพบว่าเขื่อนราษีไศล มีระดับน้ำอยู่ที่ +119.01 ม(รทก.) และมีปริมาณน้ำทั้งหมดอยู่ที่ 74.576 (ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็น 100.16% เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.10 (ม.) ซึ่งปัจจุบันเขื่อนราษีไศล ได้ยกบานระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับพ้นน้ำ 1 บานและยกระยะ 4.50 เมตร 6บาน โดยในเวลา 15.00 น.เป็นต้นไปจะยกพ้นน้ำทั้ง 7 บาน เพื่อเร่งการระบายน้ำ ซึ่งการระบายน้ำท้ายเขื่อน ไปที่สะพานราษีไศล และเขื่อนหัวนายังระบายได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมี นายอำเภอราษีไศล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตาม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) สะพานแม่น้ำมูลราษีไศล และโรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2