ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำห้วยสำราญ ห้วยวะ ในพื้นที่อำเภอวังหิน อำเภออุทุมพรพิสัย และร่วมกิจกรรมทำบุญ และเปิดศูนย์บ่มเพาะเยาวชน ผ่านกิจกรรม ร้านกาแฟ “INEC -COFFEE มีดีที่รสชาติ”

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำห้วยสำราญ ห้วยวะ ในพื้นที่อำเภอวังหิน อำเภออุทุมพรพิสัย และร่วมกิจกรรมทำบุญ และเปิดศูนย์บ่มเพาะเยาวชน ผ่านกิจกรรม ร้านกาแฟ “INEC -COFFEE มีดีที่รสชาติ” ซึ่งเป็นร้านกาแฟชุมชนที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสถาบันสังคมอุดมบวร คือสถาบันหลักทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยใช้มิติทางศาสนา(Soft Power) เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนโดยการสร้างคน สร้างตน สร้างงาน สืบสาน และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนได้มาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งการเสียสละ ด้วยนำหลักธรรมมาเรียนรู้ร่วมกันด้วย
นอกจากนั้นยังเป็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเกษตรบูรณาการ ในการสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษด้วย
มี พระศรีธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาสมัยปัญญาวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม พร้อมด้วย พระภิกษุ สามเณร ร่วมในพิธี โดยมี นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายเด่นนคร ขาวสะอาด ประธานกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก นายมหาหิงค์ ไพสิน นายอาลัย หงษ์ทอง นายมงคล จำปาทอง ที่ปรึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประธานชมรมคนรักถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพปร. คณะกรรมการวัดป่าพิมลมังคลาราม และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2