ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565 ที่ประชุมพิจารณาการวางแผนและกำหนดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน การจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคลอื่นๆและงานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2