พิธีเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลน้ำคำ “บ่อทองน้ำคำ” อำเภอเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลน้ำคำ “บ่อทองน้ำคำ” อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อันเป็น 1 ใน 10 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น คนศรีสะเกษสุขภาพดี กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ที่มีตัวพยาธิ ปนอยู่ในอุจจาระและถ่ายลงส้วม จากนั้นรถดูดส้วมสิ่งปฏิกูลนำไปทิ้งที่สาธารณะ เช่น ป่าร้าง สวน ไร่ นา และปลา หอย กินเข้าไป และคนนำสัตว์พวกนี้มารับประทานเป็นอาหาร โดยไม่ผ่านการปรุงสุก ทำให้คนเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี
โดยบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลน้ำคำ เป็นโครงการบ่อบำบัดแห่งที่ 12 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 496,000 บาท โดยรวมกับการทำถนนและปรับสภาพภูมิทัศน์
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมในกิจกรรม ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลน้ำคำ “บ่อทองน้ำคำ” อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2