ชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ นางรอม พรหมซอ

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ นางรอม พรหมซอ ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2