ประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ (นางสุลิน มะปราง) ตามโครงการ “บ้านมั่นคง วัด รัฐ ประชาร่วมใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ในการสร้างซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากทุกภาคส่วนในชุมชนตามหลักพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ)

  1. ได้รับความเมตตาสนับสนุนงบประมาณจากพระครูพิศาลพัฒนโกวิทเจ้าคณะตำบลสำโรงพลันและเจ้าอาวาสวัดสิพุทธาราม จำนวน 20,000บาท
  2. ได้รับความเมตตาสนับสนุนงบประมาณจากพระครูปลัดภูวนารถ
    ธัมมานันโท เจ้าอาวาสวัดเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 23,000 บาท
  3. ได้รับงบประมาณจากสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสำโรงพลัน จำนวน 20,500 บาท
  4. ได้รับงบประมาณและการสนับสนุนแรงงานช่างจากเทศบาลตำบลสำโรงพลัน และผู้นำชุมชนประชาชน
    พร้อมกันนี้ ได้มีหน่วยงานให้การช่วยเหลือบริจาคสิ่งของอาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอไพรบึง เทศบาลตำบลสำโรงพลัน สถานีตำรวจภูธรไพรบึง ส่วนราชการประจำอำเภอ โดยมีนายอำเภอไพรบึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน สถานีตำรวจภูธรไพรบึง ส่วนราชการประจำอำเภอ จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 9 บ้านสังกัน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2