เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ จังหวัดศรีสะเกษ ชนิดกีฬาเปตอง ปาเป้า และแชร์บอล ณ ภายในสนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษ
โดยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง แชร์บอล ปาเป้า และกระดานยืนพาย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความสมัครสมานสามัคคี เกิดผลดีในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2