ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sport City) ประจำปี 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sport City) ประจำปี 2565 กิจกรรมการแข่งขันเทควันโด SISAKET TAEWONDO ESAN CHAMPIONSHIP 2022
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันเทควันโด SISAKET TAEWONDO ESAN CHAMPIONSHIP 2022 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาบุคลากรกีฬา ให้ได้มาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธาน YEC จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2