ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอราษีไศล

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอราษีไศล ซึ่งมีข่าวว่าน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างและปริมาณน้ำที่สะสมเอ่อล้นท่วมพื้นการเกษตรริมแม่น้ำมูลในพื้นที่นาข้าวตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2565 นั้น
จากการลงพื้นที่โดยมี นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างปลัดอำเภอแทนนายอำเภอราษีไศล ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมปรากฏว่า บริเวณที่มีน้ำท่วมตามข่าว เป็นพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามเป็นพื้นที่รับน้ำและที่สาธารณประโยชน์ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ แต่เนื่องจากชาวบ้านจะอาศัยพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามดังกล่าวทำนาปรัง ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างได้มีการแจ้งเตือนชาวบ้านไม่ให้ทำนาปีในพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามช่วงฤดูฝนน้ำท่วม ประกอบกับจากการลงตรวจสอบพื้นที่ได้พบชาวบ้านที่เคยทำนาปรังได้ชี้แจงว่า ตนทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนไม่ได้ทำนาปีเนื่องจากบริเวณป่าบุ่งป่าทามจะมีน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและปีนี้น้ำได้ท่วมมาประมาณ 1 เดือนแล้วในบริเวณป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวอยู่ในตำบลหนองแค หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง หมู่ที่ 15 และตำบลหนองอึ่ง หมู่ที่ 1
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนราษีไศล
ระดับน้ำหน้าเขื่อนที่ 118.83 ม.(รทก.) ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนที่ 118.27 ม.(รทก.) มีบานประตูระบายทั้งหมด 7 บาน เปิดทั้ง 7 บาน ซึ่ง 6 บาน ยกระดับที่ 3.50 เมตร อีก 1 บาน ยกแขวนประตู ระดับการแจ้งเตือน เป็นธงสีเหลือง เนื่องจากแนวโน้มประมาณน้ำท้ายเขื่อนมีระดับเพิ่มสูงขึ้น ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เฝ้าระวังแล้ว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2