ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่แกนนำ/สมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) (TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE)

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์แก่แกนนำ/สมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) (TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE) เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมทักษะในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่าย FLAS MOP DANCERCISE ทั้งนี้ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2