ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมพิจารณาคำขอเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรักษ์ อำเภอภูสิงห์ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการประจำหรือลักษณะประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษที่กระทรวงการคลังกำหนด ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2