ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการ/การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยหอพัก ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงพนะราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อบต.โพธิ์ อบต.หนองครก อบต.หนองแก้ว อบต.หญ้าปล้อง และนำเสนอตวามคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการหอพัก ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2