ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์และร่วมลงพื้นที่ ณ สวนสาธารณะลานออดหลอด

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์และร่วมลงพื้นที่ ณ สวนสาธารณะลานออดหลอด การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี รกท. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน นายก อบจ.ศรีสะเกษ ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษและ จังหวัดศรีสะเกษ สวนสาธารณะพระยารัตนวงศา(ท้าวอุ่น) ลานออดหลอด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2