ประธานเปิดโครงการผลิตสื่อสร้างค่านิยมเพื่อรณรงค์สร้าง ปลอดภัย ห่างไกล เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและต่อต้านการทุจริต เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดโครงการผลิตสื่อสร้างค่านิยมเพื่อรณรงค์สร้าง ปลอดภัย ห่างไกล เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและต่อต้านการทุจริต เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง การป้องกันและการสร้างค่านิยมต้านการทุจริตรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2