พิธีถวายผ้าป่าก้อนอิฐ เพื่อสร้างพระมหาสถูปเจดีย์สาญจี

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายผ้าป่าก้อนอิฐ เพื่อสร้างพระมหาสถูปเจดีย์สาญจี โดยมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม (เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม) พระศรีธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างพระปลัดจรัน อนงฺคโน รองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม และคณะสงฆ์
วัดป่าโนนกุดหล่ม การถวายผ้าป่าก้อนอิฐ ฟังอนุโมทนาคาถา รับพรตั้งขบวนแห่ก้อนอิฐจากศาลาพุทธบูชา 80 พรรษา มหาภูมิพล ผ่านสวนสันเลขะธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ รอบสระมะพร้าวนาฬิเกร์ ขึ้นภูเขาจารุธรรมคีรีเจดีย์วิหาร สถานที่ ก่อสร้างพระมหาสถุปเจดีย์สาญจี
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนภร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนาและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมดังกล่าว ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2