ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับนายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 3-4 กันยายน 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ และภาคเอกชนเดิน ทางไปประชุมหารือข้อราชการร่วมกับนายแปน โกะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรมีชัย ทั้งนี้ได้มีงานเลี้ยงรับรองและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยด้วย
นอกจากนั้นได้มีการปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2