ประธานพิธีทำบุญมหาสังฆทานบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ ผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีทำบุญมหาสังฆทานบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ ผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยได้รับความเมตตาจากพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์
โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ร่วมดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญวัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2