ประธานฝ่ายฆราวาสและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ทุกระดับชั้น

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา ทุกระดับชั้น โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการ “ตอบปัญหาธรรมะสำหรับนักเรียน” มีการแข่งขัน 3 ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6
  -ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ทีม 3
 2. ระดับมัธยมศึกษา 1-3
  • ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าใต้ ทีม 1
 3. ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6
  • ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
   โดยมีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ คณะครูและนักเรียนที่แข่งขันร่วมดังกล่าว ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2